Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Bibelinspirator

Bibelinspirator

Ingolf Henoch Pedersen er bibelinspirator, og gennem bibelundervisning ønsker han at åbne Bibelen for flere

Bibelinspirator

Ingolf står til rådighed som bibelunderviser i kirker, missionshuse m.v.
Se hans undervisningskatalog her, og kontakt ham på ingolf@blr.dk eller telefon 86 40 38 55.

Det gamle Testamente

Abraham I troens skole med Abraham4 timer
Jakob Jakobs livshistorie – og vores2 timer
Elias Som i Elias’ dage6 timer
Israels konger: Jeroboam,
Hosea, Hizkija og Josias
 Lederskab på godt og ondt4 timer
Ezra og Nehemias Kristent lederskab i en kritisk tid4 timer
Jeremias Ordets tjener i modgang og trængsler4 timer
Daniel Frimodigt vidnesbyrd blandt løver og afgudsdyrkere2 timer
Hoseas Folkets dybe frafald – Guds uforanderlige kærlighed3 timer
Amos Ordets tjener i konflikt med overklassen og samfundets top4 timer
Mika Gud hader vore afguder, men vil samle og hele sit folk3 timer
Habakkuk Når Gud bliver ubegribelig…2 timer
Sefanias Herrens dag kommer!1 time
Haggaj Gud først, eller….?2 timer
Malakias Et aktuelt budskab fra en gammel profet3 timer

Det nye Testamente

Saligprisningerne Hvem er lykkelig?1 time
Johannesevangeliet Det åndelige evangelium iflg. Johannes10 timer
Romerbrevet Vejen til frelse iflg. Guds evangelium10 timer
Galaterbrevet Kristenliv – frihed fra og til hvad?4 timer
Efeserbrevet Kirken – mere end mursten4 timer
2. Timotheusbrev Kristen tjeneste og lederskab i en hård tid4 timer
Hebræerbrevet Så stor han er, Kristus!3 timer
Jakobsbrevet Troen – mere end smukke ord5 timer
2. Petersbrev Kristenliv i vækst med håbet som fortegn2 timer
1. Johannesbrev Guds kærlighed og vores3 timer
Johannes Åbenbaring
(sendebrevene)
 Hvad siger Jesus ved Ånden til din menighed?4 timer

 

De forskellige undervisningsserier i GT og NT kan også tilrettelægges som kortere (eller længere) forløb, og man er velkommen til at komme med ønsker og forslag til bibeltekster og emner, som man ønsker undervisning i. Det er også muligt at vælge fra denne liste:

  • Helligånden / nådegaverne / Åndens frugter
  • Kristen spiritualitet, bøn, medvandring, retræter m.v.
  • Kristent lederskab
  • Bibelen og dens troværdighed
  • GT og Kristus i GT
  • Om forkyndelsen, bl.a. om at høre og vurdere forkyndelsen

Læs mere om Ingolf Henoch Pedersen.