5 niveauer i bibellæsning

5 niveauer i bibellæsning

En tysk kollega lærte mig forleden om, hvordan vi læser Bibelen på forskellige niveauer

Lasse Holmgaard Iversen,  

5 niveauer i bibellæsning

I sidste uge var jeg i tre dage sammen med kollegaer fra resten af Europa. Vi er alle sammen optagede af, hvordan vi giver hjælp og inspiration til bibellæsning, og derfor var det meget interessant, at vores tyske kollega fortalte om et redskab, som de er begyndt at bruge i Tyskland.

“5 niveauer i bibellæsning” hedder det. Tanken er, at vi lytter eller læser Bibelen på forskellige måder, alt efter vores forudsætninger og den aktuelle situation og kontekst. Det er altså ikke stadier, hvor vi går fra det ene stadie til det næste, men fem forskellige måder at modtage på. Niveauerne er:

Impuls
Jeg vil gerne skrive noget om alle niveauerne i kommende indlæg, og lægger ud med “Impuls”. Når jeg hører én citere et vers, læser en sentens, som er taget fra Bibelen eller kommer til at tænke på Salme 23, fordi jeg ser et billede af en grøn eng, så er det en impuls.

Der er ingen barrierer for mit møde med bibelteksten, og det kan let være ret flygtigt. Jeg behøver ikke de store forkundskaber, for teksten taler til mig umiddelbart. Måske gennem en følelse.

Sådan et møde med bibelteksten er spændende, fordi det kan lade sig gøre for os alle sammen, uanset hvor meget eller lidt vi kender til Bibelen.

Hvilke “bibel-impulser” har du mødt de seneste dage? Skriv det i kommentarfeltet.

Guds fred, Lasse Holmgaard Iversen, Landsleder i Bibellæser-Ringen

URL: https://blr.dk/5-niveauer-i-bibellaesning/