Bibelen - en håndbog for disciple?

Bibelen - en håndbog for disciple?

Discipelskab og bibelbrug. Det lyder som noget for de særligt indviede. Ny bog gør det tilgængeligt for almindelige mennesker

Lasse Holmgaard Iversen,  

Bibelen - en håndbog for disciple?

Michael Agerbo Mørch er medforfatter til bogen “Jesus uden filter“, som handler om discipelskab i hverdagen. Vi har spurgt lidt ind til, hvad det har med Bibelen at gøre. Men først lige en afklaring af hvad “discibelskab” betyder:

Forklar os lige hvad “discipelskab” er?

Ordet ”discipel” kan oversættes med ”elev” eller ”lærling”. Det er altså en person, som er engageret i at lære noget gennem instruktioner fra en underviser. På bibelsk tid hed en sådan underviser en ”rabbi”. Jesus var en rabbi for sine disciple, men begreberne ”rabbi” og ”discipel” var helt almindelige.
”Discipelskab” er så et udtryk for en kristen, som ønsker at leve med Jesus som en underviser. At man ønsker at følge efter Jesus og blive forbundet med Jesu undervisning, handlemåde, væsen osv.

Hvad er Bibelens rolle i discipelskab?

I alle områder og aspekter af kristenlivet er Bibelen givet til hjælp og vejledning for en kristen (2 Tim 3,14-17). Det er den bog, der er en lygte for vores fod (Sl 119, 105). Det er ikke en floskel, men grunder helt konkret på, at vi mennesker ikke kan vide en dyt om, hvad Gud ønsker for vores liv, hvis han ikke selv åbenbarer det for os. Og det har han så gjort i en bog, og derfor må en discipel søge råd, vejledning, trøst, formaning, udfordringer, irettesættelse, håb og kærlighed i Bibelen. Jesu første disciple spurgte konkret til, hvordan de skulle bede, hvordan de skulle forvalte deres liv og meget mere, og de spørgsmål sidder vi også med i dag, og vi kan finde svar på mange af de spørgsmål i de bibelske tekster.

Hvordan læser du selv i Bibelen?

I de perioder, hvor det har fungeret bedst for mig, har jeg haft en klar plan for min læsning. Fx at læse hele Bibelen på ét år, eller læse en bestemt bog indenfor en bestemt periode. Så kan jeg finde disciplin og motivation. Når jeg ikke får lavet en plan, så overmander dovenskaben og ligegyldigheden mig.

Generelt er det mærkeligt hårdt for mig at åbne Bibelen. Som om omslaget er lavet af bly. Derfor plejer jeg som regel at lade min Bibel være opslået på mit skrivebord, for så er det lettere bare at lade øjnene flygte over på siderne og begynde at læse. Det er overraskende, hvor godt det virker for mig. At åbne en bog er en meget banal handling, men det kræver stor disciplin. Den har jeg så åbenbart ikke altid, og derfor forsøger jeg at snyde mig selv ved det simple trick.

URL: https://blr.dk/bibelen-en-haandbog-for-disciple/