Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Anmeldelse: Indblæst af Gud - om kirkelig fortolkning af Bibelen

Et indlæg i en vigtig debat: Hvordan læser vi Bibelen på dens egne præmisser?

Anmeldelse: Indblæst af Gud - om kirkelig fortolkning af Bibelen

Bent Bjerring-Nielsen, som er forfatter til “Indblæst af Gud”, er inderligt optaget af, der bliver dannet en ny bibelkultur, hvor kristne har Bibelens ord som fundament for deres tros- og menighedsliv, og det er derfor at han har skrevet denne bog. Nøglen til at (gen)danne sådan en bibelkultur, er ifølge Bjerring-Nielsen, at kirken læser og tolker Bibelen ud fra en trosmæssig vinkel. Han kalder det “kirkelig fortolkning af Bibelen”, hvilket er i modsætning til den historisk-kritiske læsning, som tidligere prægede universitetsteologien, og som stadig præger kirken og samfundet i nogen grad. Man kan måske brede det ud til at sige, at Bjerring-Nielsen ønsker at gøre op med en udelukkende intellektuel læsning af Bibelen, for at pege på, hvordan man kan og bør læse den på dens egne præmisser.

Dét anliggende er vigtigt og godt, og der er brug for at der bliver skrevet bøger om det med jævne mellemrum, selv om anliggendet ikke er nyt. Bjerring-Nielsen er interessant i dén sammenhæng af mindst to grunde:

  1. Udover at være teolog er han cand.mag. i litteratur og musik, hvilket skinner igennem i bogen på en rigtig god måde. Hans litterære baggrund giver ham en faglig indsigt i Bibelen som litteratur, som går godt i spænd med hans formål med bogen: At skabe en ny bibelkultur.
  2. Bjerring-Nielsen er frikirkemand, og er dermed en røst fra en del af det kirkelige landskab, som traditionelt ikke har deltaget så meget i bibelsyns-debatten.

Filosofi og praktik

Bogen har to dele. Den første del er teoretisk og handler om hvordan man skal fortolke Bibelen. Man får her en god introduktion til hermeneutik (læren om at fortolke tekster), og det bliver spillet op mod forskellige bibelsyn og Bibelen som åbenbaring.

Det hele virker relevant, men det “lander” ligesom ikke helt, og bærer præg af at det er et stort stofområde, som forsøges forklaret ret kort og kompakt. Det mest ærgerlige er, at man ikke får et klart billede af, hvad der konkret ligger i det her med den “kirkelige fortolkning”, da idéen med at introducere denne model for bibelfortolkning giver rigtig god mening.

Anden del er mere praktisk, og giver gode introduktioner til hvad det er man skal være obs på, når man fortolker Bibelens tekster (historisk kontekst, genre, stilarter osv). Der er indlagt nogle praktiske øvelser, som gør det muligt at afprøve i praksis, hvad det er Bjerring-Nielsen skriver om. Dét er en rigtig god idé!

Vil (for) meget

Bogen er velskrevet af en mand med noget på hjerte, og som ved noget om det han taler om! Dét er der ingen tvivl om. Og måske er det også bogens svaghed? Den fremstår i hvert fald lidt rodet, og der mangler ligesom at blive bundet nogle knuder rundt omkring, for at det for den “almindelige” bibellæser bliver let at tage redskaber og inputs til sig.

Når det er sagt, så ér bogen et godt indspark i kampen mod intellektualiseret og åndløs bibellæsning, som der desværre er meget af, og som får et godt modspil i “Indblæst af Gud”.

Af Lasse Holmgaard Iversen

Indblæst af Gud – om kirkelig fortolkning af Bibelen
Udgivet af Forlaget Kairos.
180 sider.
199 kr.