Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

”Bibellæsning er at lukke sig selv ind i Guds velsignelse”

Cecilie Nord Hansen er den medarbejder, som har været ansat længst tid i Bibellæser-Ringen i de 50 år, organisationen har eksisteret

”Bibellæsning er at lukke sig selv ind i Guds velsignelse”

…men det betyder ikke, at hun er gået i stå eller er blevet kedelig og grå – det er hendes arbejde med U13 en klart eksempel på. Men hvad giver gejst i arbejdet med at opmuntre til bibellæsning i mere end 16 år? ”At det er meningsfuldt og unikt vigtigt” svarer Cecilie kort og klart.

Bibelen for børn
Siden 2000 har Cecilie haft ansvar for materialer til børn og familier. Så hun må have gjort sig nogle tanker om, hvad der er vigtigt, når vi vil lære børn at læse i Bibelen.
”For det første at Bibelen ikke er en død, lukket bog, men et levende møde med Gud, en personlig, åben-baret Gud og Far, som taler og handler og er sammen med os i sit Ord. Bibellæsning er at åbne op for Guds velsignelse, og lukke sig sig selv ind i Guds velsignelse”
For det andet må bibellæsning ikke være en tung pligt, men livsnært, varieret, engagerende, interessant og fuld af tillid til Gud og Jesus.
For det tredje, så lytter, ser og lærer børn af det levede liv. Ikke af de korrekte ord. Det, som er usynligt for børn, er også usandsynligt for dem. Derfor er det godt at være sammen om Guds ord som familie og i det kristne fællesskab. Og leve troen ud. Troen smitter, leves og gives af Gud – blandt andet ved at høre Guds ord og se, hvordan Jesus levede og fortalte om livet med Gud”.

Bibellæsning er det samme som dengang – og dog
I de år Cecilie har været ansat i Bibellæser-Ringen, er der sket meget i udviklingen af nye medier, og forventningerne til at være familie, er steget. Men har holdningen til bibellæsning ændret sig?
”Nej, det tror jeg ikke – ikke generelt. Jeg tror, de fleste stadig har vilje, ønske og forståelse for at bibellæsning er godt og vigtigt.
Men udfordringerne har udviklet sig. Fx føler mange børnefamilier sig udfordret og efterspørger enkle redskaber og færdige koncepter, som gør det overskueligt at holde familieandagt. Samtidig kan det være med til at tilskynde til det “perfekte” og “designede” andagtsliv som man måske ikke kan leve op til alligevel… Udfordringerne går også på, at det skriftlige materiale ikke længere slår til; bibellæsning skal være let tilgængeligt – for det er alt andet. Og så er der måske også mere fokus på “livet med Gud” i bibellæsningen og ikke så meget bibelstude, som det nok var tidligere”.

Vil du støtte bibelarbejde for en ny generation?
Og mens Cecilie arbejder ufortrødent videre, så kan du jo overveje, om du vil støtte hendes arbejde, ved at give en gave til Bibellæser-Ringens Jubilæumsindsamling, som går til udvikling af nye ressourcer til bibellæsning.

Støt nu