Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bibellæsning fra 1966 og frem til i dag

Flemming Kofod-Svendsen forsvarede i september sin PhD-afhandling om N.O. Vigilius - Bibellæser-Ringens entrepenør

Bibellæsning fra 1966 og frem til i dag

Vi har bedt Flemming Kofod-Svendsen fortælle lidt om bibellæser-arbejdet fra dannelsen af BLR i 1966 og frem til hans egen bibellæsning i dag.

Hvad var Vigilius’ motivation til at få et dansk Scripture Union-arbejde i gang?
Vigililus var opvokset i Indre Mission (IM). Da han i 1950’erne lærte Luthersk Mission (LM) at kende, har han selv fortalt, at han havde bemærket, at Bibelen blev læst mere i LM end i IM. Som den kirkelige entreprenør han var, var hans målgruppe for udgivelse af bibellæseplaner fra begyndelsen især IM og Kristeligt Forbund for Studerende, som han var leder af. Han ønskede naturligvis også, at Bibellæser-Ringens udgivelser blev udbredt i LM og andre sammenhænge, hvilket også skete.

Har du indtryk af, om bibellæsning har fået større eller mindre fokus over de seneste 50 år?
Da man i efteråret 1966 spredte det første prøvehæfte over Matthæusevangeliet og fra 1. jan. 1967 udsendte den første Bibelnøglen, havde det nyhedens interesse. Jeg begyndte selv at bruge de første materialer. Bibelnøglens metode virkede dengang fornyende på mange, og der kom løbende nye abonnenter.
Senere kom nye bibellæseplaner til, som var tilpasset de forskellige aldersgrupper. Vi, der var med dengang, troede, at når først de store børn begyndte at bruge deres aldersgruppes bibellæsematerialer, så ville de fortsætte resten af livet. Som årene gik, følte nogle unge mennesker sig vist overfodret, så når de kom til den alder, hvor de skulle til at bruge Bibelnøglen, og stoppede med at bruge læseplaner. Heldigvis bruges de forskellige bibellæseplaner fortsat, og nyeste skud på stammen er de digetale platforme.

Hvad betyder bibellæsning for dig?
Jeg er opvokset i et hjem med daglig bibellæsning. Inden jeg blev konfirmeret, havde jeg selv læst hele Bibelen. Lige siden har jeg været daglig bibellæser. Jeg har brugt Bibellæser–Ringens læseplaner siden det første prøvehefte i 1966 dagligt, indtil jeg for tre år siden, fik lyst til at prøve noget andet.
Min kone bruger fortsat Bibelnøglen, og vi drøfter løbende, hvad vi synes, der er bedst.

Tak til Flemming Kofod-Svendsen for hans store arbejde med afhandlingen, som blandt meget andet beskriver BLR’s første historie.
Afhandlingen kan downloades her.