Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bibellæsning og forkyndelse

Rapport om forkyndelse peger på bibellæsnings betydning for modtagelse af forkyndelse

Bibellæsning og forkyndelse

‘Projekt God Forkyndelse’ lavede i 2014 en stor undersøgelse af forkyndelsen i 11 kirkelige organisationer. Blandt flere interessante og til tider overraskende erfaringer og tendenser, kommer det frem, at bibellæsning og bøn står for svagt blandt tilhørerne.

I undersøgelsen spørger man hvilke tre kilder (ud af 11) til opbyggelse af troen på Gud, man vægter højest. Bøn og bibellæsning får henholdsvis femte- og sjettepladsen. Første- til fjerdepladsen er præget af kilder der har noget relationelt over sig, hvilket må tolkes som en positiv udfordring til at udvikle ressourcer til bibellæsning, som er mere relationelle. Det er også en af grundene til, at den sociale bibellæser-app BibelTid er blevet udviklet.

Fordøjelse af forkyndelsen
Ikke desto mindre er understregningen af sammenhængen mellem bøn og bibellæsning på den ene side, og forkyndelse på den anden side vigtig: “Hvad betyder det fx for modtagelsen af forkyndelsen,
hvis tilhørerne ikke i nævneværdig grad for- og efterbearbejder forkyndelsen i deres personlige
bønsliv? Eller udtrykt positivt: Der vil givetvis være et større åndeligt udbytte af forkyndelsen, dersom
tilhørernes bøn blev en næsten selvfølgelig praksis omkring forkyndelsen“.

Forkyndelse der inspirerer til at læse i Bibelen
Men forkyndelsen i sig selv kan også være motiverende for, at jeg får lukket Bibelen op, når jeg kommer hjem: “Forkyndelsen skal også lægge op til samt motivere og hjælpe tilhørerne til selv at møde bibelteksten. Måske vil mere bibelundervisning give smag på det og motivere for at gå videre selv“. Denne forventning kunne jeg godt tænke mig, at flere italesatte overfor forkyndere, for det er et fælles ansvar for forkyndere og tilhørere, at dette sker.
Det vil desuden betyde, at både tilhører og forkynder får mere med fra en prædiken eller en aften med bibelundervisning, fordi der vil “opstå en positiv spinnoff-effekt, når forkynderen og en flok bibellæsende tilhørere møder hinanden“, og tilhørerne vil i det hele taget i langt højere grad kunne vurdere det de lytter til ude fra Bibelen.

Find rapporten fra ‘Projekt God Forkyndelse’ her og læs mere!