Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bibeltillid og bibelbrug

Betyder tillid til Bibelen, at man automatisk bruger Bibelen? Det ser ikke sådan ud ifølge en undersøgelse om bibelbrug

Bibeltillid og bibelbrug

I rapporten fra undersøgelsen om bibelbrug fra 2016 fremgår det blandet andet, at tilliden til Bibelen som Guds ord er høj. 96,2 % af respondenterne mener at ”Bibelen er Guds ord og fundament for både min tro og livsførelse”. Der er altså en stor majoritet, som har et positivt syn på Bibelen.
Samtidigt svarer 88,4% nej til, at det er svært at tro, at Bibelen er sand.

Disse to resultater tegner samlet et billede af en høj grad af tillid til Bibelen som Guds ord og dens troværdighed.

Undersøgelsen viser desuden, at der er et tydeligt ønske om at blive styrket i troen på Gud og i relationen til ham. Det er for langt de fleste respondenter den væsentligste motivation for at bruge Bibelen.

Bibeltillid som motivationsfaktor

Dermed afsløres et paradoks, som handler om, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem det, man her kunne kalde bibeltillid (Bibelen som Guds ord og Bibelens troværdighed) og en egentlig brug af Bibelen. Bibelbrug forekommer ikke af sig selv, selv om bibeltilliden er høj.

Hvorfor har Bibelens positive status hos respondenterne ikke større betydning for selve deres bibelbrug?

Det er godt at tale om, at bibelbrug er vigtigt, fordi Bibelen er Guds ord. Men det må samtidig forklares, hvorfor at Bibelens status er helt afgørende for troens liv, og ikke blot en teologisk spidsfindighed.

Husk praktikken

Derfor kan det være svært for bibelbrugens hvorfor at stå alene som motivation for bibelbrugen. Vi må også have bibelbrugens hvordan med. Den er nemlig en positiv og vigtig faktor for bibelbrugen. Bibelbrugens hvordan er alt det, som i praksis hjælper med at åbne Bibelen op for bibelbrugeren. Og her må vi sætte ind med vejledning og inspiration.

Bibelbrugens hvorfor er altså tæt forbundet med dens hvordan, når vi vil opmuntre til bibelbrug.

[payment_pre project=”21″]