Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Blandede reaktioner på Bibelen 2020

En bibel-udgivelse vækker heldigvis debat. Det er også tilfældet med Bibelen 2020. Bibellæser-Ringens landsleder forsøger at gøre status og se på styrker og svagheder

Blandede reaktioner på Bibelen 2020

Bibelen 2020 har fået mange reaktioner. Anmelderne har generelt været positive. Det samme har en del kirke-folk. Rosen har først og fremmest gået på det ligefremme og letforståelige sprog, som gør det meget lettere at læse Bibelen og forstå hvad der menes. På dén baggrund kan det med rette siges, at missionen er lykkedes: En bibel, som er lettere at forstå for den nye læser. Præmissen har været, at man lægger mere vægt på forståelse end på nærhed til grundteksterne, og det har givet en bibeloversættelse, som er lettere tilgængelig.
Også erfarne bibellæsere har udtrykt glæde over et nyt møde med kendte tekster. Teologer har rost oversættelsen for nogle steder er mere præcis end i den autoriserede oversættelse fra 1992 (DO92).

Kritik

Der har samtidig være en skarp kritik af Bibelen 2020. Stærkest blev kritikken af at man nogle steder har ændret ”Israel” til ”jøderne”, ”det jødiske folk” og lign., og at man i særligt Salmernes bog, flere steder har skrevet ”os”, ”dig” og andre personlige stedord, i stedet for at skrive ”Israel”.
Der er redegjort for denne debat både hos Ordet&Israel og Bibelselskabet.

Andre kritikpunkter har været at ord som ”synd”, ”nåde” og ”retfærdiggørelse” er erstattet med andre ord, og fra FrikirkeNet har der desuden lydt en kritik af bl.a. et luthersk dåbssyn.

Anvendelighed

Så det ér en blandet modtagelse, Bibelen 2020 har fået. Og hvor efterlader det så os som mulige læsere? Er der for mange svagheder i den, til at det giver mening at læse i den? Eller kan den stadig bruges?

Personligt ser jeg nogle svagheder i Bibelen 2020.
Jeg syntes, at det giver god mening, at man flere steder har valgt at omformulere eller udelade ”Israel”, ud fra argumentationen om, at det får en moderne læser til at tænke på landet Israel, og ikke Guds udvalgte folk. Desværre kan der dog gå noget tabt, når man skal forstå Bibelens samlede fortælling om Guds frelse i Kristus, for i den fortælling er Israel et helt afgørende element. “Israel” er dog stadig nævnt mere end 2000 gange i Bibelen 2020, så det er ikke fordi, at sammenhængen mellem Israel og Bibelens samlede fortælling ikke kan etableres.
Ift diskussionen om brugen af Israel i Bibelen 2020, er det inkonsekvensen, som jeg slår mig mest på. Andre landes navne, er brugt, selv om benævnelsen ikke svarer til det til det landområde vi kalder ved samme navn i dag. Men det er ting som dette, Bibelselskabet vil kigge på ifm næste oplag af Bibelen 2020.

For mig har den største bekymring hele tiden drejet sig om hvilket Guds-billede man vil danne sig, hvis man kun læser Bibelen 2020? Mange af Guds navne er blevet til ”Gud”, og der er mange facetter af både Guds magt, hellighed, omsorg og faderlighed, som dermed kommer til at stå svagere. Betyder det at Gud bliver “mindre guddommelig” og mere almenreligiøs? Hvilket billede danner jeg af Gud, efter at have læst om ham forskellige steder?
Det kan helt klart gå begge veje, for en enklere tekst kan også give større forståelse for Guds væsen. Men det kan også gøre ham lille. Dét vil jeg opfordre til, at vi er obs på.

Kritikken og bekymringerne til trods, er der dog også mange gode kvaliteter, som jeg vil være utrolig ked af at gå glip af:

  • Bibelen 2020 er en unik mulighed for erfarne bibellæsere, til at introducere Bibelen til nye bibellæsere. Udgivelsen i sig selv, men ikke mindst den efterfølgende debat har øget opmærksomheden om denne nyudgivelse, og dén mulighed må vi ikke lade gå fra os!
    Bibellæser-Ringen har tidligere anbefalet at man laver Åbne Bibelstudiegrupper, og det opfordrer vi stadig stærkt til!
  • Som erfaren bibellæser har jeg selv oplevet, at det at læse i Bibelen 2020 har givet mig et nyt og forfriskende møde med kendte tekster. Og selv om jeg forstår betydningen af ord som ”synd”, ”nåde” og ”retfærdiggørelse”, så lukkes der også op for nye facetter af disse ord. I Sl 51 oversættes synd fx med svigt og fejltrin, hvilket skaber nye associationer for mig, der stemmer overens med betydningen af ordet ”synd”.
    Og min læsning af Esajas’ bog var ganske enkelt mere opbyggende i 2020-udgaven, end i DO92, fordi jeg bedre kunne tage indholdet til mig.

Begynder-bibel

Til den personlige bibelbrug vil jeg mene, at Bibelen 2020 er god for den nye bibelbruger. Også hvis du egentlig kender Bibelen godt, men alligevel har svært ved at få læst i den.

Men jeg anbefaler at man bruger DO92 sammen med. Ikke sådan at man læser to vers i 2020’eren og derefter de samme to vers i DO92:-) Men på den måde at DO92 bliver dér hvor du læser, for at få den mest præcise gengivelse af den originale teksts intention. Tanken med Bibelen 2020 har hele vejen været at være et supplement til DO92, så det er oplagt at bruge den som sådan.

For mange vil den bibel-udgave man først stifter bekendtskab med blive den, man bruger mest. Derfor vil det også være naturligt, at Bibelen 2020 bliver ”min” bibel, hvis det er den jeg er begyndt at læse i Bibelen med. Overvej at have en DO92 også, som du kan bruge til at sammenligne med.
Og for så vidt kunne samme anbefaling gælde den anden vej rundt, da mange af os, som bruger DO92 som ”vores” bibel, kan læse henover vigtige ord og begreber, som vi vil få skærpet vores opmærksomhed på, ved at supplere med Bibelen 2020, eller en anden (dansk eller ikke-dansk) bibeludgave i gang imellem.

Balancekunst

”Enhver oversættelse er en fortolkning” siger alle, som har arbejdet det mindste med bibeloversættelse. Og med en oversættelse, som har som præmis, at være meningsbaseret er dette i udpræget grad tilfældet. Så man skal læse og vurdere Bibelen 2020 ud fra dette præmis.

Bibelen 2020 giver os endnu en hel, dansk bibeloversættelse, og det mener jeg er en styrke. I de senere år, er vi begyndt at bevæge os mere og mere væk fra at have én oversættelse, som vi alle bruger, og det mener jeg styrker bibelbrugen.
SAMTIDIG er jeg utrolig glad for, at vi stadig har en tradition for at have en autoriseret bibeloversættelse, da det sikrer, at der altid er en oversættelse, som er lavet ud fra den præmis, at den skal være tekstnær.

Så lad os læse Bibelen 2020, DO92 og hvad vi eller kan komme i nærheden af. Lad os debattere indholdet. Og forhåbentlig vil det alt sammen hjælpe os til hver især at se mere af hvem den Gud, som Bibelen taler om, er!