Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

E100 - hundrede vigtige bibeltekster

Find ekstramateriale og inspiration til hvordan E100 kan give mere bibelkendskab i jeres fællesskab

Hvorfor læse Det gamle Testamente?

Med E100 læser vi 50 tekster fra Det gamle Testamente, og nogle af dem, kan være ret udfordrende. Hvorfor skal vi så læse dem?

Hvorfor læse Det gamle Testamente?

v. bibelinspirator Ingolf Henoch Pedersen, Randers

I E100-oplægget er halvdelen af teksterne fra Det Gamle Testamente (GT), og selv om det ikke er meget set i lyset af, at GT rent faktisk fylder tæt på ¾ af Bibelens samlede tekst, kan det virke lidt overvældende at læse så mange og lange afsnit fra GT. Især er der i oplægget lagt vægt på de historiske skrifter i GT, og her finder vi mange krigeriske skildringer og oprørende beretninger om, hvad mennesker kan finde på at gøre mod hinanden. Det, der nok oprører os mest, er, at det mange gange er Herren selv, som befaler sit folk at gå i krig.

Hvorfor læse disse beretninger?

Hvorfor skal vi læse disse beretninger? Vi lever jo ikke under lovens herredømme, og vi er heller ikke jøder, så hvorfor overhovedet læse GT? Jeg vil her anføre nogle forhold, som jeg selv finder vigtige i denne sammenhæng:

  1. Gud vil ikke, at vi skal lulles hen i en drøm om en tilværelse, hvor alt er godt. Mens beretningen om syndefaldet i 1 Mosebog 3 er fortællingen om selve katastrofen, så er resten af Bibelen langt på vej en samling af eksempler på, hvad det har gjort ved menneskeheden. Det samme møder vi sådan set i vores daglige TV-avis’ omtale af vold og terror i verden. Men hvis vi kun havde TV-avisen, ville vi ikke se tingene i deres rette sammenhæng, som ikke alene rummer en afsløring af faldet og dets konsekvenser, men også et løfte om genoprettelse vævet ind i det hele.
  2. Bibelen og især GT er (uhyggelig) realistisk i sin skildring af selv de mest fremtrædende åndelige lederes svaghed og syndighed. Selv en Noa, en Abraham (troens fader!) og en David slipper ikke for at få udstillet deres dybe fald og nederlag. Så vi forstår, at uden Guds nåde var de håbløst fortabte! Igen ville vi uden GT være uendeligt meget fattigere, nær det gælder at forstå vores vilkår som troende mennesker i denne verden. NT fortæller, at Gud udvælger det ringe og det, som i verdens øjne ingenting er. GT viser os, at det virkelig er sandt.
  3. Israels historie er fortællingen om Guds udvælgelse af et folk, hvorigennem frelsen skal formidles til alle folk. Dette folk må formes og bevares for dets frelseshistoriske opgave, og det sker i syndens og dødens verden gennem undertiden voldsomme krige og kampe mod både nabofolk og indbyrdes stridigheder. Det er barsk læsning, men samtidigt en beretning, som er fyldt af vidnesbyrd om, at Gud er mægtig til at give sit folk sejr og føre sin sag igennem mod det mål, som han har sat. Det er enormt trosstyrkende.
   Samtidigt må vi ikke være blinde for, at det ikke var alle grusomheder, som var udtryk for Guds vilje. Undertiden tog konger og hærførere sagen i deres egen hånd og handlede hjerteløst, så Gud efterfølgende måtte kræve dem til regnskab for deres ugerninger.
  4. Samlet set er der igennem Bibelen tale om en fremadskridende åbenbaring. Vi må derfor læse GT i lyset af NT. Når vi oplever vanskeligheder med at forstå noget i GT, må vi spørge efter, hvad NT siger om samme sag, for NT kommer ofte med nyt lys over det. Og så har NT ”forkørselsretten” så at sige. Det gælder f.eks. GT’s syn på rent og urent og på overholdelse af fester og sabbatter, jf. Kol 2,16.
  5. Men vi må først og fremmest fordybe os i GT for at møde den Kristus, der er skjult til stede i alle GT’s skrifter. Han binder det hele sammen til en enhed. Hvis vi kun havde NT’s vidnesbyrd om ham: hans fødsel, hans liv og død og opstandelse, så ved jeg ærligt talt ikke, om jeg ville kunne tro på det, som NT fortæller om ham. Vi ville jo mangle hele forhistorien med alle løfterne, som peger frem mod opfyldelsen i NT og ved tidernes ende. Men GT sammen med NT er med til at vise sammenhængen i det hele fra skabelsen til genløsningen på den nye jord.

Har vi dermed løst alle problemer, som er knyttet til læsningen af GT?
På ingen måde! Men vi har måske givet en antydning af det perspektiv, hvori tingene skal ses og forstås.