Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Markus i fællesskab

Hvad gør det ved et kristent fællesskab, når man læser i Bibelen sammen? Det har Bethania Indre Mission i Aarhus gjort sig nogle erfaringer om

Markus i fællesskab

I foråret 2015 har Bethania Indre Mission i Aarhus sammen læst og studeret Markusevangliet. Bibelstudiegrupperne anskaffede sig “Møder med Jesus“, og læste sammen i den, og ved de fælles møder i missionshuset, var det passager fra Markusevangliet, der blev forkyndt over.

Kristian Lindholm er med i bestyrelsen for Bethania IM, og har været med til at planlægge forløbet. Og han deler nogle af deres erfaringer her:

Hvorfor valgte I at at gennemgå Markusevangeliet over et halvt år?
Igennem længerere tid har mange aftener haft et tema som overskrift. Temaerne var gode men betød samtidig, at den del af forkyndelsen, der tog sit afsæt i en bibelstekst, blev mindre og mindre. Bestyrelsen vurderede, at hvis vi som fællesskab ville have et fælles ståsted, så blev vi også nødt til at have et fælles fundament – og dette fundament kunne tema-aftenerne ikke give. Derfor valgte vi at tage fat i “Møder med Jesus” og gennemgå Markusevangeliet. Det gav os dels en mulighed for at få læst en bog i sammenhæng og dels ville det give os en mulighed for komme tilbage til kernen og skabe et fælles fundament.

Har det betydet noget for forståelsen af Markusevangeliet, at I har læst og fordybet jer sammen?
Tilbagemeldingerne fra bibelstudiegrupperne har været, at det har været givende at læse en hel bog I Bibelen i sin sammenhæng som en kombination af selvstudium, bibelstudiegruppe og til forkyndende møder. Snakken “over kaffen” har ofte taget sit udspring i det, vi har læst i ugen op til vi har mødtes, hvilket har været en af sideeffekterne af at læse Markusevangeliet sammenhængende. Om det har givet en bedre forståelse af Markusevangeliet, fordi vi har læst sammen, ved jeg ikke med sikkerhed, men det har været med til at øge fokus på det, vi er samlet om: Jesus og hans gerning! Og dette havde vi i den grad behov for!

Hvordan har Møder med Jesus fungeret som studiehæfte?
Det har været meget forskelligt, hvordan hver bibelgruppe har grebet opgaven an. Nogle har brugt studiehæftet i kombination med videoerne Morten Hørning har lavet. Andre har blot brugt forklaringerne. Andre igen har udelukkende brugt de små refleksioner/spørgsmål, der findes i margenen af studiehæftet. Men fælles er, at studiehæftet har haft en befriende måde at tilgå teksterne på. Morten Hørning forsøger ikke at komme ind i alle afkroge af teksten, men holder fokus på nogle få ting. Det har givet grobund og plads for rigtig meget snak i forhold til teksten, hvor studiehæftet er brugt som indgang til snakken. Samtidig har det været godt med de små henvisninger til Selskab for Bibelsk Arkæologi’s hjemmeside, der har været med til at give lidt ekstra baggrundsviden til dem, der havde lyst til at grave lidt dybere.