Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Per Weber: Selvfølgelig kan vi få bibelvækkelse igen!

Som barn af bibelvækkelsen i 70'erne har Bibelen sat sit præg på Per Webers liv og tjeneste.

Per Weber: Selvfølgelig kan vi få bibelvækkelse igen!

De, som har hørt Per Weber forkynde og undervise, vil kunne nikke genkendende til, at Bibelens ord har stået i centrum for Pers tjeneste. Per var medlem af Bibellæser-Ringens (BLR) bestyrelse fra 1972 og nogle år frem.

Hvad var I optaget af i bestyrelsen den gang?
Det var nogle af de første år, så vi var meget optaget af, hvordan vi fik Bibelnøglen spredt så langt ud som muligt og til som mange hjørner af det kirkelige landskab som muligt. Derfor drøftede vi ofte sammensætningen af bestyrelsen, og det at få opbygget den rigtige “stab” af frivillige skribenter, som var villige til at levere stof til Bibelnøglen.
Vi var også meget optaget af at få lavet en læseplan for den yngre generation. Vi brugte megen tid og kræfter til færdiggørelse og udarbejdelse af Juniornøglen, God start og Nu på vej, som jo blev til for teenagere i årene 1972 til 1987.

BLR udspringer af bibelvækkelsen. Hvad bestod den vækkelse i? Kan den opstå igen?
Jeg husker bibelvækkelsen fra min hjemby Aalborg. Der kom vækkelsesprædikanter og besøgte os i vores ungdomsarbejde, som ledte os unge til personlig tro på Jesus. F.eks. kom sognepræst Asger Højlund fra Hirtshals, som var med i den første BLR bestyrelse, og gjorde os bevidste om vigtigheden og nødvendigheden af at læse i Guds ord. Dengang kunne vi aldrig drømme om at gå til møde uden at have vores Bibel med.
Så bibelvækkelsen bestod vel i, at vi ønskede at vide mere om ham, vi var kommet til tro på og om det ord, om hvilket han selv siger “Skriften kan ikke rokkes”.
Og netop derfor kan en bibelvækkelse selvfølgelig ske igen, for Jesus er den samme i går, i dag ja til evig tid. Så vi må må være med til at lede mennesker til personlig tro og til kærlighed til Guds ord – til bibelglæde.

Du er en Israel-kender i særklasse. Hvad har dit kendskab til Israel betydet for din egen bibellæsning?
Utrolig meget! Det har givet mig syn for, at Gud er historiens Gud. De bibelske beretninger som vi møder i både GT og NT, er blevet til i et bestemt land her på denne jord. Vi møder det, når vi fx læser vejskilte i Israel: Jerusalem 60 km, Genesaret Sø 100 km osv. Det bliver klart for mig, at netop her hvor jeg nu går, har også David, Salomo, Jesus, Peter og alle de andre gået. Her finder jeg Golgata og den tomme grav.
Når jeg rejser i Israel og ser dalene, markerne og søerne, er der mange af Jesu lignelser, som falder på plads. Og så har kendskabet til Israel givet mig en større forståelse af, at Gud holder, hvad han lover – den trofaste Gud.
Alle de mange løfter i både GT og NT om at Israels folk skal hjem til Israels land som et tegn på Jesu snarlige komme, ser jeg begynde at gå i opfyldelse for mine øjne, når jeg besøger Israel.
Det forstærker mig i bevidstheden om, at alt hvad Gud i Bibelen har lovet, også mig den enkelte, holder han – den trofaste Gud.

Støt nu