Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Andet Korintherbrev

Andet Korintherbrev

Første Korintherbrev giver et levende indtryk af situationen i den unge menighed. Den er truet af splittelser og gruppedannelser, seksualmoralen er i fare, og de kristne ved ikke rigtigt, hvordan de skal indrette sig i forhold til den hedenske verden omkring dem. Konkurrence mellem nådegaverne skaber uorden i menigheden, men Paulus har en særlig omsorg for den som en vigtig missionsmenighed. Første Korintherbrev er skrevet før pinsen år 55, mens Paulus opholdt sig i Efesos på sin 3. missionsrejse (16,8).

Andet Korintherbrev giver et godt billede af, hvordan forholdet mellem Paulus og korinthermenigheden havde udviklet sig og hvilke nye problemer, menigheden stod over for. Fra Efesos rejste Paulus til Makedonien og mødte Titus, som havde været udsendt til Korinth. På mange måder var Paulus opmuntret over Titus’ redegørelse for den åndelige situation i Korinth, men der var fortsat problemer. Derfor Andet Korintherbrev, som Paulus har skrevet i en meget personlig stil, som viser noget om mennesket Paulus. Vi møder hans dybe kristne ydmyghed, men også hans apostoliske selvbevidsthed, hans svaghed og hans ukuelige energi. Vi møder hans sagtmodighed, som gør ham parat til at modtage og udholde alt, hvad der møder ham, men tillige hans strenghed, som er i stand til at modsætte sig alt og overvinde alt i striden for sandheden i Jesus Kristus. På baggrund af Titus’ beretning er Andet Korintherbrev skrevet i Makedonien på Paulus’ tredje
missionsrejse efteråret 55/foråret 56.

Brevets inddeling:
1. Indledning (2 Kor 1,1-11)
2. Paulus’ forhold til korintherne (2 Kor 1,12-2,13)
3. Den apostoliske tjeneste overfor korintherne (2 Kor 2,14-7,16)
4 Indsamling til menigheden i Jerusalem (2 Kor 8,1-9,15)
5. Paulus’ myndighed og de falske apostle (2 Kor 10,1-12,21)
6. Formaning, hilsen og velsignelse (2 Kor 13,1-13).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004