Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Apostlenes Gerninger

Apostlenes Gerninger

Der er ikke tvivl om, at Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger har samme forfatter. Ifølge Apostlenes Gerninger var forfatteren selv med ved enkelte af de begivenheder, han skildrer. Det fremgår tydeligt af de såkaldte vi-afsnit. Forfatteren har været en af Paulus’ venner og medarbejdere. Af de personer, der kan være tale om, kan det vanskeligt kan være andre end Lukas. Han er ikke nævnt ved navn i Apostlenes Gerninger, mens de andre, der kunne være på tale, er navngivet og delvis omtalt i 3. person. At Lukas er forfatter til både det tredje evangelium og Apostlenes Gerninger, bliver også understreget af den oldkirkelige tradition.

I Apostlenes Gerninger hører vi om Helligåndens udgydelse pinsedag og hvilke fantastiske følger, det fik. Skriftet handler kort sagt om Helligåndens gerninger. Den første menighed blev dannet, og derefter begyndte verdensmissionen. Vi hører om evangeliets sejrsgang fra Jerusalem over Judæa og Samaria til Antiokia i Syrien. Her er Peter hovedpersonen (jødemissionens tid, kap. 1-12). Paulus er hovedpersonen i evangeliets gang fra Antiokia over Cypern, Lilleasien, Makedonien og Grækenland til verdens hovedstad Rom (hedningemissionens tid, kap. 13-28).

Mens Lukas i sit evangelium hovedsagelig behandler Jesu treårige virksomhed, skildrer han i Apostlenes Gerninger tre årtier af kirkens liv fra ca. år 30 til år 60. Men det har ikke været forfatterens hensigt at tage alt med. NT’s femte bog er den første missionshistorie, men den er langt fra fuldstændig. Der fortælles ingen ting om, hvordan evangeliet blev forkyndt hverken syd eller øst for Palæstina. Men verden åbnede sig for evangeliet. Nye folk, nye lande, byer og havne, ja endog fremmede religioner blev mødt af den unge kristendom, som vandt frem under skiftende forhold. Jesu gerninger blev udført gennem Helligånden. Apostlene var Åndens redskaber. Apostlenes Gerninger skildrer, hvordan kristendommen ikke blev en jødisk sekt, men en verdensreligion.

Apostlenes Gerninger kan inddeles:
1. Jesu himmelfart og valg af Judas´ efterfølger(ApG 1,1-26)
2. Pinsedag og pinseprædiken (ApG 2,1-47)
3. Menigheden i Jerusalem (ApG 3,1-5,42)
4. Stefanus (ApG 6,1-7,60)
5. Forfølgelse og evangeliets fremgang (ApG 8,1-40)
6. Saulus´ (Paulus´) omvendelse (ApG 9,1-31)
7. Peter som missionær (ApG 9,32-12,25)
8. Paulus´1. missionsrejse (ApG 13,1-14,28)
9. Apostelmødet i Jerusalem (ApG 15,1-35)
10. Paulus´ 2. missionsrejse (ApG 15,36-18,22)
11. Paulus´ 3. missionsrejse (ApG 18,23-21,16)
12. Paulus i Jerusalem og Cæsarea (ApG 21,17-26,32)
13. Paulus´ rejse til Rom og forkyndelse i Rom (ApG 27,1-28,31).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004