Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bøn i Bibelen

Bibelen rummer mange bønner, som kan inspirere din egen bøn

Bøn i Bibelen

I Bibelen finder vi mange bønner, som mennesker har bedt, og som vi kan bruge som vores bønner i dag. Sommetider kan det være en hjælp og en fornyelse at bruge andres ord, til at bede ens egne bønner.
Salmernes bog kan fx bruges som din personlige bønnebog. Og udover at være hjælp til konkrete bønner, er det også en måde at lære hvad bøn er.

Der findes også mange andre steder i Bibelen, som er bønner du kan bede.
Her følger nogle eksempler:

Tilbedelse
Johs. Åb. 4,8b: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer.

Johs. Åb. 4,11: Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt.

1. Krøn. 29,10-13: Lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle. Så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn.

Bekendelse
Sl. 51,3-8: Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd! For jeg kender mine overtrædelser og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte.

Taksigelse
2. Sam 22, 2-4: Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelses horn, min fæstning, min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender.

Sl. 30,12-13: Du forvandlede min klage til dans, du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæ- de. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør; Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.

Bøn
Sl. 25,4-6: Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed.

Sl. 139,23-24: Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!

Teksterne er samlet i hæftet “15 livliner – inspiration til bøn“, som er udgivet af Indre Missions Unge.

[payment_pre purpose=”1″]