Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Første Thessalonikerbrev

Første Thessalonikerbrev

Byen Thessalonika svarer til det nuværende Saloniki. Den blev grundlagt år 315 f. Kr. og blev snart den vigtigste handelsby i Makedonien. Den lå centralt på vejen fra Rom til Østen og var en vigtig havneby. Under kejser Augustus fik byen udstrakt selvstyre (jf. formuleringen “bystyrets medlemmer” ApG 17,6.8).

På sin anden missionsrejse omkring år 50 bragte Paulus kristendommen til Europa. Første station var Filippi (ApG 16,12-40). Derpå fortsatte han vestover ad datidens handelsvej til Thessalonika, hvor der under vanskelige forhold blev dannet en menighed, der bestod af både jøde- og hedningekristne (ApG 17,1-9). Som sædvanligt begyndte han sit missionsarbejde i synagogen (ApG 17,2). Jøderne blev imidlertid misundelige og fik organiseret en forfølgelse af Paulus og hans rejseledsager Silas, så de måtte forlade byen. Tilbage stod en meget ung menighed. Fra Athen sendte Paulus sin nære medarbejder Timotheus til Thessalonika for at få nærmere oplysninger om den åndelige situation og for at styrke menigheden i troen (1 Thess 3,2). Mens Paulus opholdt sig i Korinth kom Timotheus tilbage fra Thessalonika dels med gode nyheder om menighedens tro og kærlighed (1 Thess 3,6) og dels med en melding om visse mangler ved deres tro (1 Thess 3,10).

Så snart Paulus havde fået Timotheus’ redegørelse, skrev han til menigheden, både for at udtrykke sin glæde over de gode nyheder og for at vejlede den. Med rette er det sagt, at dette brev indeholder mere sjælesorg end teologi. Det er den omsorgsfulde missionær, der taler til sin menighed. Brevet er skrevet i begyndelsen af Paulus’ knapt toårige ophold i Korinth, det vil sige ca. år 50. Medmindre man tilslutter sig provinsteorien i forbindelse med Galaterbrevet, er Første Thessalonikerbrev det ældst bevarede Paulusbrev.

Brevets inddeling:
1. Indledning (1 Thess 1,1)
2. Tak til Gud for menighedens modtagelse af ordet (1 Thess 1,2-10)
3. Paulus’ ophold i Thessalonika (1 Thess 2,1-16)
4. Paulus’ længsel efter menigheden (1 Thess 2,17-3,13)
5. Formaninger om kristen tro og liv (1 Thess 4,1-5,22)
6. Afslutning (1 Thess 5,23-28).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004