Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Haggajs Bog

Haggajs Bog

I år 538 f. Kr. gav perserkongen Kyros jøderne lov til at vende tilbage og genopbygge templet (Ezra 1,1-4). Han mente, det var bedst, at de enkelte folk fik mulighed for at leve i overensstemmelse med deres egen religion i deres eget land. Den jødiske fyrste Sheshbassar førte folket og tempelkarrene tilbage fra Babylon. Han var også med til at lægge fundamentet til templet (Ezra 5,16). Til trods for perserkongens velvillige indstilling fik de hjemvendte mange vanskeligheder at kæmpe med, da de skulle i gang med genopbygningen. Deres land var blevet hærget af en ødelæggende krig. Jerusalem lå for en stor del i ruiner. Samaritanerne og andre fremmede nabofolk skabte vanskeligheder og utryghed.

De hjemvendte begyndte med at rejse et alter på tempelpladsen (Ezra 3,1-3). Da de så gik i gang med selve templet, opstod der problemer med de samaritanske naboer. Byggeriet blev forhindret, ja gik direkte i stå, alt mens folk byggede huse til sig selv (Hagg 1,9). Værre end de ydre vanskeligheder var den modløshed og ligegyldighed, der bemægtigede sig folket.

I denne situation trådte profeterne Haggaj og Zakarias frem i år 520 (Ezra 5,1; 6,14. Hagg 1,1. Zak 1,1). De inspirerede folket og dets ledere til at fortsætte opbygningen, indtil templet efter yderligere 4 års arbejde stod færdigt i 516 f. Kr. Det blev indviet 70 år efter Jerusalems og det første tempels ødelæggelse. Haggaj holdt sine fire taler de sidste måneder i 520, hvor de sikkert også er blevet nedskrevet. Bogen har stor betydning som historisk kilde til viden om forholdene i Juda efter hjemkomsten fra Babylon og frem til Ezras og Nehemias´ virke.

Haggajs taler drejer sig udelukkende om tempelbyggeriet og de følger, dette byggeri vil få. Alle taler er rettet til statholderen Zerubbabel og ypperstepræsten Josva. Ved at få tempelbyggeriet i gang fik Haggaj stor betydning for jødernes religiøse udvikling efter eksilet.

Bogens inddeling:
1. Haggaj og hans tid (Hagg 1,1)
2. Første tale: Opfordring til genopbygning af templet – folkets reaktion (Hagg 1,2-15)
3. Anden tale: Templet bliver lille i forhold til Salomos, men dets herlighed større (Hagg 2,1-9)
4. Tredje tale: Belæring om rent og urent (Hagg 2,10-19)
5. Fjerde tale: Et guddommeligt løfte til Zerubbabel (Hagg 2,20-23).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004