Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

1. Mosebog

1. Mosebog

Første Mosebog består af to hoveddele: Urhistorien (kap. 1-11) og patriarkhistorien (kap. 12- 50). Urhistorien beskriver de fire store begivenheder: Skabelsen, syndefaldet, syndfloden og menneskeslægtens historie frem til og med Babelstårnet.

Første Mosebog handler om altings begyndelse. Første Mosebog er Bibelens grundvold, hvorpå alt andet hviler. Den er forudsætningerne for menneskets liv og historie. 1 Mos 1-2 er en majestætisk portal til hele menneskeslægtens historie og til Bibelens verden. Den kristne skabertro har sin basis i Bibelens første kapitler. Skabelsens krone og afslutning er mennesket, som Gud skabte i sit billede, til fællesskab med Gud og til at herske over verden. Den, som vil vide, hvad det efter Guds ord vil sige at være menneske, må tilbage til Bibelens første kapitler. Der finder vi vor identitet. Der lærer vi, hvem vi er. Skabelsen viser os Guds suverænitet og magt, hans godhed og hans visdom. Al velsignelse kommer fra ham. Alle mennesker er hans skabninger og er afhængige af ham, som er den store livgiver.

Første Mosebog fortæller indledningsvist om, hvordan synd, død og forbandelse kom ind i verden. Det står i syndefaldsberetningen (kap. 3). Al synd er dybest set synd mod Gud, mod skaberen. Samtidig viser urhistorien den ubrydelige sammenhæng mellem synd og straf i menneskers liv. Straffen har altid sin klare grund i menneskets synd. Straffen er Guds retfærdige dom. Synden er en ødelæggende magt i Guds skaberværk, en magt som sprænger de grænser, Gud har sat. Men allerede på syndefaldets dag gav Gud løftet om den kommende Frelser (3,15). Det var den første begyndelse til frelsesåbenbaringen. Siden udvalgte Gud sig et folk, der skulle bære åbenbaringen, og i dette folk skulle Frelseren en dag træde frem – ikke blot for dette folk, men for alle mennesker.

I patriarkhistorien følges Abrahams, Isaks og Jakobs slægter fra udvandringen fra Ur i Kaldæa til trældommen i Egypten. Det er beretningen om udvælgelsen frem til 12-stamme folkets tilblivelse. Fokus flyttes fra det verdensomspændende perspektiv, som urhistorien ruller op, for at følge den udvalgte halvnomadefamilie, som Gud har knyttet sin frelsesplan til. Gud udvælger inden for denne familie en enkelt mand, Abraham, til redskab for sin plan. Gud har begyndt sin frelseshistorie med sit udvalgte folk.

Bogens inddeling:
1. Skabelsen (1Mos 1,1-2,25)
2. Syndefaldet (1 Mos 3,1-24)
3. Menneskeslægtens udvikling (1 Mos 4,1-6,4)
4. Syndfloden (1 Mos 6,5-9,17)
5. Noa som grundlægger af en ny slægt (1 Mos 9,18-11,26)
6. Abraham (1 Mos 11,27-25,18)
7. Isak og sønnerne Esau og Jakob (1 Mos 25,19-36,43)
8. Jakob og hans 12 sønner (37,1-50,26).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004