Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

4. Mosebog

4. Mosebog

Fjerde Mosebog handler især om Israels folk vandring i ørkenen. Flere gange ser det ud til, at folket på grund af ulydighed og synd aldrig vil komme ind i det lovede land. Dog står Gud ved sit løfte og fører sin sag til sejr.

Inddeling af Fjerde Mosebog:
1. Forberedelser til afrejsen fra Sinajs ørken (4 Mos 1,1-10,10)
2. Ørkenvandringen fra Sinaj til Moabs sletter (4 Mos 10,11-21,35)
3. Ved grænsen til det lovede land (4 Mos 22,1-36,13).

Opholdet ved Sinaj varede ca. et år. Det er skildret i 2 Mos 19,1 – 4 Mos 10,10. Der blev loven givet, pagten blev indgået, åbenbaringsteltet (ørkenhelligdommen) blev etableret og præsternes og levitternes tjeneste oprettet. 1 4 Mos 10,11 brød israelitterne op fra Sinaj og fortsatte vandringen mod det lovede land. I slutningen af kap. 12 nærmede de sig landet, og i kap. 13 sendte Moses spejdere ind i Kana’ans land. Alle spejderne på nær Josva og Kaleb blev grebet af mismod, og deres manglende tro til Gud smittede af på folket, så det endte i et reelt oprør mod både Moses og Gud. Alene på grund af Moses’ forbøn tilintetgjorde Gud ikke folket. Men som straf for ulydigheden skulle folket vandre i ørkenen i alt i 40 år, hvor alle over 20 år skulle dø, så kun Josva og Kaleb af den ældre generation fik lov at komme ind i det lovede land. I kap 20 beskrives Moses’ og Arons ulydighed, som medførte, at heller ikke de fik lov at komme ind i løftets land. Hele ørkenvandringen er en stor dommedagsprædiken. Vandringen endte ved Jordanflodens bred. Her er så intermezzoet med den hedenske profet Bileam, som af Gud bliver pålagt at velsigne Israel i stedet for at forbande det. Resten af stoffet er en blanding af lovstof og historie. I kap. 27 bliver Josva indsat som Moses
efterfølger, og i kap. 33 har vi opregnet Israels lejrsteder under ørkenvandringen.

Fjerde Mosebog handler i høj grad om vantroen og vantroens konsekvenser. Det er, som om vantroen er smittebærende. De 10 spejderes mismod kom til at præge hele folket. Vi ser folkets utaknemmelighed mod Gud, men samtidig møder vi Guds omsorg for sit ejendomsfolk. Moses har skrevet Fjerde Mosebog ved afslutningen af sit liv.

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004