Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jeremias’ Bog

Jeremias’ Bog

Jeremias er en af de store profeter i GT. Hans bog er ikke skrevet i kronologisk orden, og det kan gøre tilegnelsen lidt vanskelig. Men bogens rige indhold gør, at det er en stor velsignelse at arbejde med den.

Jeremias var født i Anatot, ca. 7 km nordøst for Jerusalem. Hans far var præst. Om hans familieforhold ellers står der kun, at han var ugift. Men han er den profet, vi får flest biografiske oplysninger om, og han åbner i bogen sit hjertes tanker for læseren. Selv om han af naturen var veg, øm og følsom, blev han af Gud sat til en af de aller vanskeligste opgaver, der kan betros et menneske, nemlig at afsløre folkets synd og forkynde Guds dom. Han er et levende og kæmpende menneske. Gud giver ham profetkald og styrke til at udholde al den modgang, som hans profetiske virksomhed medfører. Hans liv blev nemlig en serie af lidelser. Der var næsten ingen, der ville lytte til ham. Man prøvede at slå ham ihjel, flere gange måtte han i fængsel, og efter Jerusalems fald blev han mod sin vilje slæbt med til Egypten, hvor hans endelige skæbne er ukendt. En legende siger, at han til sidst blev stenet.

Jeremias blev kaldet til profet i kong Josijas trettende regeringsår dvs. 627 f. Kr. Da følte han sig meget ung, så han har næppe været meget over 20 år. Han er altså født o. 650 f. Kr. Han virkede som profet til tiden efter Jerusalems fald og folkets bortførelse i 586 f. Kr. Det er et tidsrum på over 40 år, præget af den dybeste tragedie i folkets liv. Dette danner baggrund for profetens liv og forkyndelse og gør ham til lidelsens profet mere end nogen anden.

Jeremias oplevede kong Josijas reformation i år 622 f. Kr. Men den syntes at standse ved det ydre. Jeremias forkynder en dybtgående omvendelse. Det er hjertet, der må ændres. Så længe hjerteforholdet til Herren ikke er i orden, hjælper det ikke med tempeltjeneste. Jeremias’ forkyndelse sigter på at føre den enkelte til et ret forhold til Gud.

Jeremias taler også om den kommende frelser. Men ikke så meget som Esajas. Man har sagt, at Esajas talte meget om Jesus, mens Jeremias levede som Jesus.

Ligesom Jeremias lever vi i et frafaldent folk. Hans budskab har aktualitet også ind i vores situation og hverdag.

Bogens inddeling:
1. Jeremias’ kaldelse (Jer 1)
2. Profetier om Juda og Jerusalem fra Josias’ tid (Jer 2-6)
3. Profetier om Juda og Jerusalem overvejende fra Jojakims tid (Jer 7-20)
4. Profetier om Juda og Jerusalem fra tiden efter kong Jojakim (Jer 21-25)
5. Episoder i Jeremias’ liv, herunder brevet til de landflygtige (Jer 26-29)
6. Profetier om hjemkomsten fra Babylon og Israels fremtid (Jer 30-33)
7. Jerusalems belejring og fald (Jer 34-39)
8. Forholdene i Juda efter Jerusalems fald (Jer 40-42)
9. Flugten til Egypten (Jer 43-44)
10. Trøsteord til Baruk (Jer 45)
11. Udsagn mod fremmede folk (Jer 46-51)
12. Historisk tillæg (Jer 52, jf. 2 Kong 24,18-25,30).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004