Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jesus-meditationer

Indlevelse i bibeltekster om Jesus, hvor sanserne tages i brug

Jesus-meditationer

Meditation over bibeltekster, kan være en god måde at komme ind i dybden af en tekst.
Her får du en vejledning til, hvordan det kan gøres, og hvilke tekster du kan tage udgangspunkt i.

Se
Begynd med at finde et roligt sted, hvor du ikke bliver forstyrret.
Sid afslappet og læs meditationsteksten.
Læg mærke til hvad der sker, og hvad der blive sagt. Koncentrer dig om det situationsbillede, som “Se” lægger op til.
Læg Bibelen fra dig og luk øjnene. Brug fantasien. Forestil dig, at handlingen sker omkring dig. Sæt dig f.eks. i tankerne ved siden af Jesus. SE på ham. Lyt til ham, gerne ved at du tænker og udtaler hans ord inde i dig selv. Lev dig ind i atmosfæren, som er omkring ham.

Bed
Begynd med at takke fordi Jesus er hos dig. Forestil dig, at han står lige foran dig. Bed om, at Helligånden må gøre dette levende for dig.
Under bønnen kan du blive siddende, bøje knæ, stå eller gå afslappet frem og tilbage, efter som du synes mest naturligt. Fold hænderne eller ræk dem mod Herren, som de første kristne gjorde.
Drop al opdigtet sprog og tilegnet stemmebrug. Tal naturligt og ligetil i din bøn. Hvis du fyldes af begejstring eller af en følelse af ærefrygt, vil det måske være naturligt at hæve stemmen og bruge højtidligere ord.
Bed ud fra “Bed” på skemaet, og find evt. flere bedemener i teksten. Tag aktuelle bedeemner fra din omverden – både den nære og den brede. Bed om at Guds rige må komme.

Tilbed
Når du tilbeder Gud, glemmer du dig selv og bliver samlet om Herren alene. Du hylder ham for hans storhed, magt og herlighed. Oftest vil tilbedelsen blandes med taksigelse og lovprisning. Tag udgangspunkt i det emne, som står under “Tilbed”, og gå derefter videre som Helligånden leder dig.
Du kan blive så overvældet af Herrens storhed og herlighed, at du ikke kan bruge ord i det hele taget. Så vær stille, og tilbed Gud på dén måde.

Forslag til meditationstekster

Luk 2,41-52
Se på Jesus midt blandt lærerne i Templet (v.46).
Forestil dig, at du står og  hører på ham, sammen med forældrene (v.46-47).
Bed om, at du må se visdommen og sandheden i Kristi ord. Han, som underviste lærerne i Templet, er hos dig.
Tilbed ham, som er Guds visdom (1 Kor 1,30).

Luk 4,1-14
Se på Jesus, når han fristes af Djævelen. Tænk dig, at du befinder dig ude i ørkenen.
Bed om sejr, når du fristes til at være selvoptaget. Han, som sejrede over Djævelen, er hos dig.
Tilbed ham, som er sejrherren (Åb 6,2).

Joh 1,40-42
Se på Jesus, når han fæster sine øjne på Peter, og giver ham navnet Kefas (v.42). Forestil dig, at du er sammen med disse første disciple.
Bed om at Kristus vil fæste sine øjne på dig. Han, som kaldte på Peter, er hos dig
Tilbed ham, som er Messias, den salvede (v.41).

Luk 5,1-11
Se på Jesus, når han forlader Geneserat sø, sammen med dem, han har kaldet som disciple.
Forestil dig, at du også går i hans fodspor.
Bed om, at du må være en Kristi efterfølger. Han, som kaldte disse første disciple, er hos dig.
Tilbed ham, som er Mesteren (Matt 8,19).

Luk 5,15-26
Se på Jesus, når han udtaler syndstilgivelsens ord til den lamme (v.20). Forestil dig, at du er i huset.
Bed om tillid til Guds nåde og mere glæde over syndernes forladelse. Han, som helbredte manden og tilgav hans synder, er hos dig.
Tilbed ham, som er Frelseren (1 Joh 4,14).

Matt 8,5-13
Se på Jesus, når han både undrer og glæder sig over officerens tro (v.10).
Bed om tryg tillid til Jesus, sådan at han kan være din autoritet.
Tilbed ham, som er alles Herre (v.9; ApG 10,36).

Mark 6,30-32
Se på Jesus, når han indbyder disciplene med sig til et ensomt sted, hvor de kan være alene.
Bed om kærlighed til ensomheden med Herren.
Tilbed ham, som er vor fred (Ef 2,14).

Mark 14,12-25
Se på Jesus, når han deler brødet og vinen med disciplene.
Bed om, at du må se dit behov for fællesskab (1 Kor 10,16).
Tilbed ham, som er livets brød (Joh 6,35).

Matt 27,27-30
Se på Jesus, når han tornekrones og spottes.
Bed om, at du må kunne tåle at blive spottet for din tros skyld.
Tilbed ham, som er den tornekronede konge (v.29).

Luk 23,33-43
Se på Jesus på korset.
Bed om en dybere forståelse for korsets betydning.
Tilbed ham, som er Forsoneren (1 Joh 2,2).

[payment_pre purpose=”1″]