Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jonas’ Bog

Jonas’ Bog

Navnet Jonas, Amittajs søn, findes kun to steder i GT: 2 Kong 14,25 og Jon 1,1. Han var født i Gatha-Hefer, en by i Galilæa ca. 5 km nordøst for Nazaret, så han hørte hjemme i Nordriget. Han fik kald til at profetere, mens Jeroboam II var konge i Israel (782-753). Måske har han virket nogle år før Amos (1,1). Ifølge jødisk tradtion hørte Jonas til blandt Elisas profetdisciple (2 Kong 4,38-41). Jonas forudsagde Jeroboams sejr over syrerne, som tidligere havde taget store landområder fra Israel (2 Kong 14,25). Måske har denne profeti gjort ham kendt i samtiden.

Jonas fik kald til at gå til Assyrerrigets hovedstad Ninive med et vækkelsesbudskab fra Gud. Måske var han modvillig, fordi han frygtede, det kunne gå ud over den hjemlige popularitet, hvis han gik til det fremmede og fjendtlige folk. Vi ved ikke, hvad der skete med profeten efter prædiketuren til Ninive. Ifølge jødisk tradition døde han i sin hjemby.

Gennem århundreder har både jødiske og kristne fortolkere været enige om, at Jonas’ Bog indeholder virkelig historie. Dette syn fastholdes af bibeltro fortolkere i dag. Nyere arkæologiske opdagelser har bekræftet Jonas’ oplysninger om Ninive. På et bestemt tidspunkt skete der virkelig en forandring med befolkningen i storbyen.

Det vigtigste er, at Jesus har forstået Jonas’ Bog historisk og tillige givet os nøglen til at forstå den: Jesus skal være i jordens skød, som Jonas var i havdyrets bug tre dage og tre nætter. Dermed sigtede Jesus til sin egen død og opstandelse (Matt 12,39-41. Luk 11,29-32).

Jonas’ Bog skal læses ud fra et dobbelt synspunkt. 1. Den er en troværdig beretning om en mand, der i en bestemt historisk situation fik en konkret opgave. Den lærer os noget om profeten: Han er et svagt og fejlende menneske, der må tugtes i Guds skole, før han er villig til at løse sin opgave. Vi undervises også om Gud: Han er langmodig med sit skrøbelige sendebud og elsker mennesker med en kærlighed, der overskrider landegrænser og omfatter såvel fjerne hedningefolk som Israel. Som udsendt til det store hedningefolk i øst er Jonas hedningemissionæren blandt profeterne, og Jonas’ Bog har missionsdimensionen over sig. Den peger frem mod den tid, da frelsens dør åbnes på vid gab for hedningerne på grund af ham, som “er mere end Jonas” (Matt 12,41). 2. Den er en profeti om Jesus og hans gudgivne opgave her i verden.

Inddeling:
1. Guds kald – Jonas’ flugt (Jon 1,1-16)
2. Jonas’ bøn (Jon 2,1-11)
3. Ninives omvendelse og redning (Jon 3,1-10)
4. Jonas’ vrede og Guds barmhjertighed (Jon 4,1-11).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004