Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Mikas Bog

Mikas Bog

Profetens navn er en forkortelse for Mikaja – hvem er som Herren? Mika fremtrådte, mens Jotam, Akaz og Hizkija var konger i Juda, det vil sige i perioden 740-692 f. Kr. Han var samtidig med Hoseas i Nordriget og Esajas i Sydriget. Mika tilhørte sikkert den kreds af yngre profeter, som samledes omkring Esajas (jf. Es 8,16).

Der findes flere berøringspunkter mellem Esajas’ bog og Mikas bog (se især Es 2,2-5 og Mika 4,1-4). Man fornemmer tydeligt, at disse samtidige profeter har noget til fælles i deres forkyndelse af den kommende Messias, af dommens dag og det kommende herlighedsrige. Mens Esajas greb ret direkte ind i politiske forhold og irettesatte konger og ledere for deres fremtræden, er Mikas domsforkyndelse især rettet mod social uret og moralsk fordærv. Han lægger vægt på retfærdighed som et grundlæggende element i Guds væsen. Det får betydning for den enkeltes livsstil. Han angriber rige opkøbere, uærlige handelsmænd og ubarmhjertige kreditorer, ligesom han forudsiger Jerusalems ødelæggelse (3,12).

Hans strenge domsforkyndelse udelukker ikke frelseshåbet. Tværtimod profeterer han om Messias og hans fredsrige, ja forudsiger at han skal fødes i Betlehem (5,1). I bogens sidste del understreger han, at der skal være overensstemmelse mellem lære og liv.

Bogens inddeling:
1. Domsord over Israel og Juda (Mika 1-2)
2. Dom over folkets ledere (Mika 3)
3. Jerusalems kommende herlighed Mika (4)
4. Fredsfyrsten fra Betlehem (Mika 5)
5. Dommens nødvendighed, bøn og løfte om frelse (Mika 6-7).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004