Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Mikroskopmetoden

Mikropskopmetoden går i dybden med bibelteksten, for at finde tekstens mening

Mikroskopmetoden

Denne metode at studere sin Bibel på, gør det muligt at nå så dybt ind, langt ned og så tæt på en teksts egentlige mening som muligt. Gennem dine egne observationer giver du teksten mulighed for at tale til dig og du vil opdage at Bibelens univers vil blive ved med at udvide sig i det uendelige.

Mikroskopmetoden består af tre dele:
1. Observation
2. Tolkning
3. Anvendelse

Formålet er at nå til Anvendelsesdelen. Jo mere tid der bruges på observation des mere giver tolkningen sig selv og anvendelsen vil ligge lige for. Prioriter derfor 90-95% af tiden på observation.

1. Observation: Hvad ser jeg?
Her stiller og besvarer du spørgsmålet ”Hvad ser jeg?”, ved hjælp af brainstorm.
Læg særligt mærke til følgende, i prioriteret rækkefølge:

 • Atmosfære: Involver dine sanser. Hvordan så der ud? Hvordan var stemningen? Hvad følte de mennesker du læser om?
 • Bemærkelsesværdige udtryk og vendinger: Fx ord og sætninger der indikerer en handling, bevægelse eller noget forudindtaget. Ordene ”men”, ”fordi” og ”derfor” indikerer ofte, at noget vigtigt for forståelsen er gået forud.
 • Litterær struktur: Spørgsmål og svar, klimaks og afgørelse. Altså bemærk hvordan teksten er opbygget, er det samtale, prædiken, undervisning, diskussion, formaning osv.
 • Litterær form: Bemærk hvilken genre du har fat i. Bibelen indeholder både poesi, salmer, jura, historie, lignelser, profeti, tragedie…
 • Grammatisk struktur: Jo mere du kender til grammatik, des mere får du ud af teksten. Vigtigst er at bemærke hvilken tid der tales i, og hvem der tales til. Men generelt er al grammatik væsentlig.

5 ting at se efter:

 • Betoninger i teksten: 1. Hvor meget plads bliver der brugt på et tema/budskab? 2. Rækkefølge – er noget vigtigere end andet?
 • Gentagelser i teksten: På Bibelens tid var layout ikke så udbredt, fed, kursiv og understregninger fandtes ikke, i stedet fungerer gentagelser som en slags udråbstegn, hvor forfatteren ønsker at betone sit budskab ekstra kraftigt.
 • Sammenligninger. Ordet ”SOM” er ofte brugt som indikator for metaforer. Fx ”SOM en hjort skriger efter vand…”, ”med himmeriget er det SOM…” osv.
 • Forskelligheder. Ordet ”MEN” indikerer, at der sker et skift i forhold til det der lige er sagt. Sådanne modsætninger er altid vigtige for to ting: 1. Der ligger nogle gange en nøgle til forståelse i at forstå det modsatte af en pointe. 2. Ordet ”MEN” skal også skærpe vores opmærksomhed til, at det kommende hænger uløseligt sammen med det forudgående.
 • Livssandheder: Hvad siger denne tekst om virkeligheden? Hvis en tekst indeholder personer, så prøv at identificer dig med dem: Hvilke mål og ambitioner havde vedkommende? Hvad var hans/ hendes problemer? Hvad følte han/ hun? Hvordan reagerede han/ hun? Bibelstudie handler om dit liv, hvordan relaterer de bibelske personers liv og reaktioner til dit liv, og hvordan ville du reagere i deres sted?

Generelle spørgsmål man kan stille en tekst:

 • Fyr løs med hv-spørgsmål: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor. Hvem skrives der til? Hvor befinder forfatter og modtager sig? Hvad er tema(-erne) i bogen, afsnittet, verset?
 • Noter på lister, alt hvad du ved om ord, begreber ol. som du kender fra andre dele af bibelen, fx personer, steder osv. som indgår i verset.

2. Tolkning: Hvad betyder det?
Her stiller og besvarer du spørgsmålet: Hvad betyder det?
På baggrund af dine observationer, har du dannet dig en database, hvorfra du skal udlede
tekstens mening.
Bøn er den vigtigste del af denne fase! Bed nu, Inden du går videre til tolkningen.
Sl.119,34: ”giv mig indsigt [forståelse], så jeg overholder [observerer] din lov og holder den
af hele mit hjerte.”

5 nøgler til tolkning:

 1. Indhold: Sammenhold dine observationer (noter fra brainstorm, lister over ord, begreber, personer, steder, hv-spørgsmålene osv.). Overvej hvad forfatteren grundlæggende taler om. Hvis du har svært ved at definere tekstens indhold, så gå tilbage til observationsdelen og brug mere tid her.
 2. Sammenhæng: Referér til det du ved der går forud og bagefter.
  – Litterær sammenhæng: dvs. de vers der går forud og bagefter det/de vers du studerer.
  – Historisk sammenhæng: Hvornår foregår dette i historien, og hvad skete der ellers i den øvrige verden på dette tidspunkt? Hvilken indflydelse havde det sociale, det politiske og teknologien på forfatteren?
  – Kulturel sammenhæng: Kender du noget til tidens kulturelle baggrund, så inddrag det.
  – Geografisk sammenhæng: Hvordan så der ud? Hvordan var vejret? Hvor lange var distancerne? Hvordan så byer og landskab ud? osv.
  – Teologisk sammenhæng: Hvor meget kendte forfatteren til Gud? Hvordan tilbad mennesker Gud på dette tidspunkt? Hvilket forhold havde de til Gud? Hvilke andre religiøse indflydelser eksisterede der på dette tidspunkt?
 3. Sammenligning: Den bedste fortolker af Bibelen, er Bibelen selv. Brug evt. her dine hjælpemidler, så som Bibelordbøger til at undersøge centrale ord fra din tekst. Se hvordan de bliver brugt andre steder i Bibelen.
 4. Kultur: Tal sammen om, hvor vigtigt det er at bemærke, hvordan Bibelens kultur er involveret. Hvordan kan I blive bedre til at forstå Bibelens kulturer.
 5. Konsultation: Hvis du inddrager hjælpemidler af forskellig art i dit bibelstudie (opslagsbøger/ bibel-oversættelser), vil du blive i stand til at komme længere i processen.

Anvendelse: Hvad betyder det for mig/os?
Her stiller og besvarer du spørgsmålet: Hvad betyder det for mig/os?
På samme måde som du i observationsdelen stillede en masse spørgsmål til teksten, gør du det her, bare på en måde, så du søger at fange og forstå det praktisk anvendelige i budskabet:
8 spørgsmål du kan stille:

 1. Er der et eksempel jeg kan/skal følge?
 2. Er der synd jeg skal forsøge at undgå? – En af Skriftens store værdier er at den hæver vores bevidsthed og opfattelse af moralske standarder, så vi bliver mere og mere lig Gud.
 3. Er der et løfte jeg kan stole på? – Nogle løfter var til enkeltpersoner, andre til grupper og befolkninger og endelig er der nogle som gælder alle der tror.
 4. Er der en bøn jeg skal lære? – Bad menneskene i Bibelen om ting jeg også præcis har brug for i dag?
 5. Er der et bud/formaning/kald jeg skal adlyde?
 6. Er der en betingelse/ vilkår jeg skal imødegå? – Fx Johs 15,7: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det”.
 7. Er der et fejltrin jeg skal bemærke? – Rammer Bibelens budskab nogle områder i mit liv jeg skal lave om på?
 8. Motiveres jeg til at gøre noget konkret? I mit eget liv eller overfor andre? I min menighed?

Litteraturforslag:
Når du selv har arbejdet med teksten, kan du bagefter kigge i kommentarbøger, for at få andres observationer og tolkninger med også.

 • Bibelordbog: Slå ord og deres betydning op.
 • Bibelhåndbog: Søg efter detaljer om baggrund for tid og sted og om Bibelens bøger.
 • Bibelatlas: Få overblik over historiske perioder og geografi.
 • Andre bibeloversættelser: Fx en engelsk eller den norske studiebibel.
 • Bibelselskabet.dk: Søg på ord og opslag i Bibelen.

Støt nu

 

Downloads

Downloads