Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Titusbrevet

Titusbrevet

“Til Titus, mit ægte barn i vor fælles tro” (1,4). Sådan begynder Paulus sit brev. Han har altså været middel til, at Titus kom til tro. Det må være sket før apostelmødet i Jerusalem. Titus omtales første gang i Galaterbrevet, hvor der står, at han, der var hedningekristen og uden tvivl hørte hjemme i menigheden i Antiokia, var med under apostelmødet (2,1-3). Ellers er det overraskende, at Titus ikke er nævnt i Apostlenes Gerninger. Fra korinterbrevene ved vi, at Paulus to gange sendte ham til Korinth, første gang for at fjerne mistro og mistillid til Paulus, anden gang for at få fart på pengeindsamlingen til modermenigheden i Jerusalem (2 Kor 7,6-16; 8,16-24; 12,18). Titus har både været handlekraftig og i besiddelse af betydelige diplomatiske evner. Det er måske netop derfor, Paulus efterlod ham på Kreta med den opgave at bringe orden i de rodede menighedsforhold (1,5.10.12; 3,2.9-10). Paulus havde en gang tidligere været på Kreta. Det var det korte ophold i havnebyen Gode Havne i forbindelse med den dramatiske sejlads til Rom (ApG 27,8).

Paulus ville med dette brev opmuntre Titus, der stod i en vanskelig situation på Kreta. Paulus havde nemlig under sit besøg på øen observeret mange problemer og mangler i menigheden. Man var i en situation, hvor den sunde lære blev anfægtet, ja nogle mente endog, de havde en bedre lære, end den de modtog af Paulus og hans medarbejdere. Disse vranglærere påstod at have en højere indsigt i åndelige spørgsmål end almindelige kristne. Sammen med den læremæssige vildfarelse var der moralsk forvirring.

Titus’ opgave var at indsætte ledere i de enkelte menigheder med de rette åndelige forudsætninger for opgaven. Åndelig og praktisk orden og overensstemmelse mellem lære og liv er en selvfølge hos enhver kristen og i den lokale menighed. Men forudsætningen for at leve et helligt liv er, at vi tilegner os Guds nåde i tro og taknemmelighed. Paulus har i Nikopolis skrevet brevet til Titus før en vinter; måske efteråret 62 eller lige før vinteren 62-63.

Brevets inddeling:
1. Indledning (Tit 1,1-4)
2. Situationen på Kreta (Tit 1,5-16)
3. Hvordan Titus skal formane (Tit 2,1-3,11)
4. Hilsener og nådesønske (Tit 3,12-15).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004