Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Tro er et vandringsfællesskab

Det er ikke en filosofisk disciplin eller en mental indstilling at være kristen, men et levet liv med Gud og med hinanden.

Mød Bibelnøglens skribenter og hør om deres arbejde med teksterne. Her er det teolog og medvandringskonsulent Henriette Engberg Vinkel, som skriver til Efeserbrevet i Bibelnøglen juli kvartal.

 

Du er medvandringskonsulent i KFS i et projekt sammen med en række andre kristne børne- og ungdomsorganisationer. Hvad er medvandring for en størrelse?

Medvandring er en aftalt ramme for samtalen og relationen, hvor to personer aftaler at mødes og tale sammen om det betydningsfulde i livet og troen. Man kan sige, at det er mere en intentionel og forpligtende måde at følge med i hinandens liv og tro.

Man kan gøre det på mange forskellige måder, og hvor nogle oplever det meningsfuldt, at have nogle faste spørgsmål, man taler ud fra, så kan der være andre, der mere bare har brug for et rum, hvor man kan ventilere og reflektere over relevante temaer i sit liv og i sin tro. Pointen er, at livet med Jesus ikke er et soloprojekt, og vi har brug for mennesker, som vi kan tale, bede og reflektere sammen over, hvad vil det sige at vandre sammen med Jesus.

 

Du har skrevet forklaringer til Efeserbrevet. Hvad fik du selv ud af at arbejde med de tekster?

Efeserbrevet beskriver på mange måder dybden, højden og bredden af evangeliets betydning, så det har været enormt spændende at arbejde med Efeserbrevet. Jeg blev virkelig mindet om, hvor fantastisk det er at kende Jesus, og hvordan han inviterer os ind i liv sammen med ham funderet i nåde, fred og håb.

Opdagede du noget nyt eller overraskende?

Jeg blev på en særlig måde opmærksom på, hvor meget Paulus understreger det levede liv med Jesus. At være kristen er ikke en filosofisk disciplin eller en mental indstilling, men det er et levet liv, vi lever sammen med Ham i fællesskab med hinanden. Jesus kom for at stifte fred, så vi kunne have fællesskab med Gud, OG så vi kunne have fællesskab med hinanden. Paulus understreger, at livet med Jesus har implikationer på begge planer. Efeserbrevet udfordrer os til at spørge os selv og hinanden: Hvordan lever vi vores liv i Kristus til velsignelse for andre?

By the way, så synes jeg, at det er fantastisk at opleve, hvordan Bibelens fortællinger og tekster bliver ved med at åbne sig og udfolde sig, når man fordyber sig i dem. Vi bliver ved med at kunne lære og suge til os fra de livsforvandlende ord. Igennem de ord bliver jeg ved med at finde næring og inspiration til at leve mit liv og vandre med Jesus.

 

Bibelnøglen er en læseplan, hvor der til hver dag i året er en bibeltekst og en forklaring til teksten. Du kan læse mere og bestille her.