Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hoseas’ Bog

Hoseas’ Bog

Profeten Hoseas modtog sit profetiske budskab, mens Uzzija, Jotam, Akaz og Hiskija var konger i Juda, og Jeroboam II var konge i Israel (1,1). Det er uvist, hvorvidt han oplevede Nordrigets og Samarias fald i 722 f. Kr. Dog kan Hos 10,14-15; 13,12-13; 14,1.5 tolkes således, at Hoseas befinder sig midt i Samarias undergang og forkynder Guds ord ind i denne forfærdelige situation Det sandsynlige er derfor, at Hoseas har virket i perioden ca. 755-720 f. Kr. Under den politisk dygtige Jeroboam II (782-753, medregent fra 793) havde Nordriget stor materiel fremgang, men rigdommen blev skævt fordelt, så der blev en voksende tabergruppe. Det alvorligste var, at det åndelige og moralske forfald i landet fortsatte. Efter Jeroboams død afløstes det økonomiske opsving af stagnation.

Vi kender ikke meget til Hoseas’ privatliv. Flere mener på grund af hans sprogbrug (4,16; 9,2; 10,11), at han var bondesøn. Han bruger metaforer og lignelser, som uden tvivl har været meningsfyldte i datidens bondekultur, men hvis betydning nemt går den moderne læser forbi. Hoseas’ Bog består af to hoveddele. De tre første kapitler handler om hans ulykkelige ægteskab med en horkvinde ved navn Gomer. Hun fødte tre børn, hvis navne forkyndte Herrens dom. Derefter synes Gomer at have forladt Hoseas til fordel for et liv i hor. Det ses som tegn på, at Gud vil forkaste det troløse Israel. Da Gomer var en anden mands elskerinde (3,1), opfordres Hoseas af Gud til at opsøge hende. Det er ham, som kaldes til at elske hende. Han skal demonstrere med sit liv, at Gud opsøger og elsker det frafaldne Israel. Hun tager ikke noget initiativ. Det kaldes Hoseas til at gøre. Det symboliserer, at Gud viser nåde mod et syndigt folk.

De resterende 11 kapitler bringer profetens forkyndelse til det troløse folk. Snart er det dom og straf, som udmales, snart er det kærlighed og omsorg. Dom og straf må komme, folket må ydmyges, men Herren har ikke glemt sit folk. Man kan også sige, at Hoseas’ Bog bevæger sig omkring to poler: Israels troløshed og Guds usvigelige kærlighed, hvor profetens familieliv var nøje knyttet til hans profetiske budskab.

Bogens inddeling:
1. Profetens ægteskab (Hos 1-3)
2. Profetens forkyndelse (Hos 4-14).

Fra “Bibelens bøger” af Flemming Kofod-Svendsen, Logos Media 2004